Projekat

Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Grada Novog Sada

Deo sredstava za realizaciju Projekta obezbedio je Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine iz budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu – Budžetski fond.

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Grada Novog Sada

Trajanje projekta: decembar 2017. g. – decembar 2018. g.

Realizator projekta:  Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

Web adresa: www.oie-ns.rs

 

Predmet istraživanja:

Snabdevanje obnovljivim izvorima energije je jedan od glavnih izazova sa kojima će se čovečanstvo suočiti u narednim decenijama, posebno zbog potrebe za rešavanjem problema klimatskih promena. Obnovljivi izvori energije mogu značajno da doprinesu obezbeđivanju buduće potražnje energije na održiv način. Potencijal se može znatno proširiti u proizvodnji toplote, električne energije i goriva za transport i može znatno poboljšati održivost poljoprivrede i socio-ekonomski status farmera i ruralnih zajednica.

Problemi na koje se odnosi Projekat su odsustvo energetskih zadruga, loše poljoprivredne tehnike, potreba za poboljšanjem strateškog okvira, odsustvo javno-privatnog partnerstva, dijalog između OCD i poljoprivrednika sa kreatorima politika, jer je Srbija retka zemlja u regionu bez subvencija za energetske useve, a ni za postrojenja za preradu bioenergije.

 

Opšti cilj:

Projekat ima za cilj da svojim aktivnostima doprinese zaštiti i unapređenju stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Spеcifični cilјеvi prојеktа:

  1. Doprinos znanju i razumevanju održive životne sredine kroz iniciranje, edukaciju i podršku zainteresovanih strana u korišćenju obnovljivih izvora energije;
  2. Izrada studije „Analiza mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Grada Novog Sada“;
  3. Realizacija promotivnih aktivnosti projekta, koje imaju za cilj da pruže opštu informaciju o projektu, njegove izazove, ciljeve, organizaciju i uticaj na ciljne grupe.

 

Polazni osnov:

Snabdevanje obnovljivim izvorima energije je jedan od glavnih izazova sa kojima će se čovečanstvo suočiti u narednim decenijama, posebno zbog potrebe za rešavanjem problema klimatskih promena. Obnovljivi izvori energije mogu značajno da doprinesu obezbeđivanju buduće potražnje energije na održiv način. Potencijal se može znatno proširiti u proizvodnji toplote, električne energije i goriva za transport i može znatno poboljšati održivost poljoprivrede i socio-ekonomski status farmera i ruralnih zajednica.

Problemi na koje se odnosi Projekat su odsustvo energetskih zadruga, loše poljoprivredne tehnike, potreba za poboljšanjem strateškog okvira, odsustvo javno-privatnog partnerstva, dijalog između OCD i poljoprivrednika sa kreatorima politika, jer je Srbija retka zemlja u regionu bez subvencija za energetske useve, a ni za postrojenja za preradu bioenergije.

Ukupan uvoz fosilnih goriva u Srbiju mogao bi se smanjiti. Ovo bi doprinelo ruralnom razvoju i postizanju cilja proizvodnje obnovljive energije od 27% do 2020. godine – utvrđenih obaveza Srbije prema EU. Energija biomase ima potencijal da obezbedi značajan deo energetskih potreba Srbije, dok revitalizuje ruralne ekonomije, povećava energetsku nezavisnost i smanjuje zagađenje. Poljoprivrednici bi stekli novi izlaz za svoje proizvode. Seoske zajednice mogu postati potpuno samodovoljne kada je u pitanju energija, koristeći lokalno uzgajane useve i ostatke za grejanje i snabdevanje domova i zgrada.

Upotreba bioenergetskih useva za ruralni napredak može se razlikovati u različitim regionima u zavisnosti od percepcije i prihvatanja farmera, uz podršku programa uspostavljenih na nacionalnom i lokalnom nivou za obnovljive izvore energije. Mnoge ekonomske koristi od proizvodnje bioenergije kultivacijom bioenergetskih useva mogu doprinieti multifunkcionalnoj poljoprivredi, posebno za zagađeno ili marginalno zemljište, razvojem ruralnih područja.

Tehnički iskorišćeni energetski potencijal obnovljive energije u Srbiji je značajan, procenjen na preko 4,3 miliona tona ekvivalenta nafte godišnje – od čega se oko 2,7 miliona tona pripisuje biomasi, 0,6 miliona neiskorištenih hidroelektrana, 0,2 miliona  od postojećih geotermalnih izvora, 0,2 miliona vetroelektrane i 0,6 miliona od solarnog zračenja.

Energetski resursi biomase distribuiraju se na površini od 24.000 km2 (25% teritorije) pokrivenih šumama i 45.000 km2 (55% teritorije) koji se koriste za poljoprivredu. Intenzivna upotreba postojeće biomase (poljoprivredni i šumski ostaci) i nove energetske kulture mogu stvoriti multifunkcionalnu poljoprivredu, kao i komparativnu stabilnost troškova i koristi se za ruralni razvoj. Kontrola raspoloživosti logistike i tržišta, takođe širenje uspešnih slučajeva je važna kako bi se otvorila prihvatljivost potrošača za bioenergiju.

Shodno tome, u Nacionalnom akcionom planu za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije, ključne aktivnosti koje se preduzimaju za postizanje ciljeva energetske politike Republike Srbije u pogledu veće upotrebe obnovljivih izvora energije su razvoj održive proizvodnje biomase, biogasa i biogoriva i uspostavljanje tržišta biomase.

Dobijanjem statusa kandidata za članstvo u EU, Srbija je u mogućnosti da koristi pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD II 2014-2020). Ulaganja u proizvodnju obnovljivih izvora energije biće podržana kroz sledeće mere: (1) ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; (2) Ulaganja u fizička sredstva koja se odnose na preradu i promet poljoprivrednih i ribljih proizvoda; (3) diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj biznisa.

 

 

Očekivani rezultati projekta:

Kratkoročni

  • Razumevanje koncepta obnovljivih izvora energije i benefita njihove primene od strane zainteresovanih strana i lokalne zajednice.
  • Podignuta svest ciljnoj grupi (poljoprivrednicima, preduzećima, poljoprivrednim savetodavnim službama, medijima, lokalnoj samoupravi i lokalnoj zajednici) o održivoj životnoj sredini, snabdevanju energijom iz obnovljivih izvora i o proizvodnji i primeni biomase.
  • Unapređeno znanje o korišćenju obnovljivih izvora energije.
  • Identifikovani kapaciteti obnovljivih izvora energije i potencijali za proizvodnju dodatnih količina biomase na teritoriji grada Novog Sada.

Dugoročni

  • Uspostavljanje održivog energetskog sistema, povećanje energetske nezavisnosti.
  • Smanjeno zagađenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada.
  • Doprinos zaštiti i unapređenju stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada.

 

 

Pozovite nas