Osnovne akademske studije: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Struktura nastavnog programa:  << Link >>  

Informacije o upisu: << Link >>
 
Zvanje: DIPLOMIRANI ANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 
Opis zanimanja: Vršenje kontrole kvaliteta životne sredine sa naglaskom na hemijske, biološke iIi fizičko-hemijske analize životne sredine i minimizaciju uticaja zagađenja.
 
Veštine i alati: Integrisani katastri, Procena uticaja na životnu sredinu, GPS i daljinska detekcija, Integrisani GIS, Ekodizajn
 
Mogućnosti zaposlenja: Javne službe, javna preduzeća, lokalne samouprave, državna uprava (Agencija za zaštitu životne sredine, Direkcija za vode, Ministarstvo zaštite životne sredine), Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, privredni sektor, fakulteti, univerziteti i istraživački instituti, naučno-istraživacke organizacije, organizacije civilnog

društva, konsultantske kuće.

Pozovite nas