Dr Aleksandar Gordić

Docent
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine i društveno humanističke nauke
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1991), magistrirao (1996) i doktorirao (2003) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. PROFESIONALNA KARIJERA: Dužnost stručnog sekretara Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu vršio je od 1996. do 2009. godine, aktivno učestvujući u pripremanju institutskih naučnih publikacija. Od 2012. godine angažovan je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.
Pozovite nas