REALIZOVANI PROJEKTI

Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda, 2014-2016

Ekoremedijacioni plan brownfiled infesticionih lokacija JP EPS, 2015

Katastar prirodnih vrednosti Opštine Ražanj, 2010

Program ekoremedijacija: Degradirani prostori Republike Srbije, 2010

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom JKP Komunalac Inđija, 2010

Strateška procena uticaja na životnu sredinu na Plan detaljne regulacije centra za integralno upravljanje otpadom za opštine Vršac, Bela Crkva, Plandište i Alibunar, 2009

Katastar prirodnih vrednosti opštine Petrovac na Mlavi, 2009

2007Katastar čvrstog otpada i degradiranih prostora  Sokobanja, 2009

TREK – Trening za ekološki svesnu Srbiju, 2008-2009

Ekološki profil Opštine Kikinda, 2009

Ekonomija prirodnog kapitala: Prirodni i stvoreni kapital “SRP Zasavica”, 2009

Podizanje kapaciteta JP PEU «RESAVICA« na uvođenju održivih procedura u upravljanju otpadom, 2009

Generalno rešenje skijališta Beljanica, 2008

Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na zaštitu životne sredine za poslovno energetski objekat Blok 20. 2008

Integralni program ekoremedijacije Grliškog jezera, 2008

Elaborat o opravdanosti proglašenja turističkog prostora Beljanica-Resava, 2008

Studija opravdanost proglašenja turističkog prostora Gvozdena Vrata, 2006-2007

Studija opravdanosti proglašenja turističkog prostora Maljen Suvobor, 2006

Leap Opštine Ub, Opština Ub, 2006

Projekat sanacije i rekultivacije gradskog smetlišta u Inđiji, 2006