Prelazak sa drugih fakulteta

Fakultet Futura pruža priliku kandidatima koji već studiraju na nekom fakultetu ili visokoj školi, da nastave svoje studiranje na osnovnim akademskim studijama.

Prijavite se u dva koraka

Korak 1. Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta ili visoke škole, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu info@futura.edu.rs pošalje sledeće podatke:

* Ime i prezime kandidata

* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje

* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)
* Plan i program po kojem je kandidat studirao

 

Korak 2. Određivanje uslova za prelazak na Fakultet Futura

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja.

Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.

Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine.

 

Upis
Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita.

Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju.

 

TRANSFER PAKET

2017/2018.

Zaštita životne sredine

I semestar          

ESPB

   

Upravljanje projektima zaštite životne sredine    

7

Ekoklimatologija

7

Menadžment životne sredine     

7

Ekološko pravo

6

   

Izborni predmet  1 od 3

 

Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa  

6

Urbani ekosistemi                        

6

Prirodni hazard

5

   

II Semestar

 
   

Osnovi metodologije      

7

Ekohidrologija   

7

Nauka o životnoj sredini

7

Životna sredina i održivi razvoj

6

   

Izborni predmet 1 od 3

 
   

Prirodne vrednosti i resursi       

6

Zaštita i unapređenje prirodnih dobara

5

– Ekološka etika

5

 

 

DIPLOMSKI RAD

10

TRANSFER PAKET

2017/2018.

Ekonomija životne sredine

I semestar          

ESPB

   

Upravljanje projektima zaštite životne sredine    

7

Menadžment životne sredine     

6

Klimatske promene i globalna ekonomija              

7

Ekološko pravo i prirodni resursi

6

   

Izborni predmet  1 od 3

 

Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa  

6

Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema

6

Globalna ekologija        

5

   

II Semestar

 
   

Metodologija naučno-istraživačkog rada

7

Cirkularna ekonomija                    

7

Ekološka ekonomija                       

6

Ambijentalna ekologija

6

   

Izborni predmet 1 od 3

 
   

Vrednovanje prirordnih resursa                             

5

Menadžment zaštićenih prirodnih dobara           

5

– Ekološka etika

5

 

 

DIPLOMSKI RAD

10