U periodu od marta do maja 2018. godine biće organizovane posete namenjene srednjoškolcima i njihovim roditeljima, koji žele bolje da upoznaju Fakultet za primenjenu ekologiju Futura. Prilikom posete gosti će u okviru planiranog programa dobiti informacije o studijama i uslovima upisa, obići prostorije fakulteta i upoznati se sa profesorima, asistentima i našim studentima sa različitih godina studija.

Upoznavanje sa programom
osnovnih studija
Zaštita životne sredine:
24.3.2018.
28.4.2018.
26.5.2018.

Program:

10:00-10:30 Okupljanje zainteresovanih kandidata na Fakultetu
za primenjenu ekologiju FUTURA

10:30-11:00 Predstavljanje programa osnovnih akademskih studija Zaštita životne sredine

11:00-13:00 Poseta hidrobiološkoj stanici na brodu “Futura”

Online prijava ili putem broja telefona 011/3541-439

Flajer

Upoznavanje sa programom
osnovnih studija
Ekonomija životne sredine:
10.3.2018.
14.4.2018.
12.5.2018.

Program:

10:00-10:30 Okupljanje zainteresovanih kandidata na Fakultetu
za primenjenu ekologiju FUTURA

10:30-11:00 Predstavljanje programa osnovnih akademskih studija Ekonomija životne sredine

11:00-13:00 Poseta Spomeniku prirode “Bojčinska šuma”

Online prijava ili putem broja telefona 011/3541-439

Flajer