Konstituisanje Poslovnog saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

Konstitutivna sednica Poslovnog saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održana je 26.1.2018. u 12 časova u sali 1. Na njoj su, uz predstavnike Fakulteta, učestvovali predstavnici desetak kompanija iz zemlje, koje su zainteresovane da utiču na jačanje povezanosti nauke i privrede, kao i da pred nauku postave konkretne teškoće sa kojima se kompanije u modernom svetu suočavaju. Članovi Poslovnog saveta Fakulteta Futura su: dr Vladan Kocić (Institut Superlab), dr Ivanka Milenković (Ecofungi), dr Dragan Kostić (Slobodna zona Pirot), dr Svetozar Krstić (docent i prodekan za međunarodnu saradnju i privredu Fakulteta Futura), Mr Zoran Mojić (Ekoenergo inženjering), Ms.C Janko Aleksić (JKP „Naš dom“ Loznica), Nebojša Ivanov (Regionalna deponija Pirot), Vlatko Jakić (Rafinerija nafte Beograd), Duško Bošković (Ecotehnology), Miodrag Mitrović (Miteco), Branislav Bačović (Transportšped), Milan Filipović i Radiša Kostić. Za koordinatora Saveta je izabran dr Svetozar Krstić, prodekan za međunarodnu saradnju i privredu Fakulteta Futura.

Glavni zadaci Poslovnog saveta Fakulteta su:

1) predlaganje naučnih  projekata koje bi fakultet sprovodio samostalno ili u sadejstvu sa drugim naučnim ustanovama, fakultetima, stručnim asocijacijama, lokalnim samoupravama a koji bi bili u funkciji razvoja privrede, očuvanja životne sredine i unapređenja konkurentnosti privrede;

2) predlaganje obrazovnih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama;

3) predlaganje specijalističkih kurseva koje će organizovati fakultet za potrebe privrede u saradnji sa domaćim privrednim subjektima;

4) predlaganje kratkih obuka i treninga u funkciji osvežavanja znanja zaposlenih u privrednim preduzećima, kao i za donosioce odluka u lokalnim samoupravama i državnim organima.

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail