PLAN NASTAVE za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Školske 2016/2017. godine

 

1. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Biologija životne sredine

 

biologija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

2.

Hemija životne sredine

 

hemija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

3.

Socijalna ekologija

 

socijalna.ekologija@futura.edu.rs

4.

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

 

degradacija.ekosistema@futura.edu.rs

5.

Zagađivanje i zaštita zemlјišta

 

zagadjivanje.i.zastita.zemljista@futura.edu.rs

6.

Biostatistika i eksperimentalni dizajn

 

biostatistika.i.eksperimentalni.dizajn@futura.edu.rs

7.

Engleski jezik B

 

engleski.jezik.b@futura.edu.rs

 

2. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnovi fizičke hemije

 

osnovi.fizicke.hemije@futura.edu.rs

2.

Obnovlјivi izvori energije

 

obnovljivi.izvori.energije@futura.edu.rs

3.

Zaštita biodiverziteta

 

zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs

4.

Humana ekologija

 

humana.ekologija@futura.edu.rs

5.

Zagađivanje i zaštita vazduha

 

zagadjivanje.i.zastita.vazduha@futura.edu.rs

6.

Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine

 

ekolosko-ekonomski.instrumenti@futura.edu.rs

7.

Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine

 

tehnoloski.procesi.u.zzs@futura.edu.rs

8.

Zaštita ugroženih vrsta

 

zastita.ugrozenih.vrsta@futura.edu.rs

 

3. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Ekohidrologija

 

ekohidrologija@futura.edu.rs

2.

Životna sredina i održivi razvoj

 

zivotna.sredina@futura.edu.rs

3.

Integrisani GIS

 

integrisani.gis@futura.edu.rs

4.

Transgranična zagađenja životne sredine

 

transgranicna.zagadjena.zs@futura.edu.rs

5.

Zaštita i unapređenje prirodnih dobara

 

zastita.i.unapredjenje.pd@futura.edu.rs

6.

Zdravlјe i životna sredina

 

zdravlje.i.zivotna.sredina@futura.edu.rs

7.

Ekološka etika

 

ekoloska.etika@futura.edu.rs

8.

Ekologija mikroorganizama

 

ekologija.mikroorganizama@futura.edu.rs

 

4. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

metodologija@futura.edu.rs

2.

Nauka o životnoj sredini

 

nauka.o.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs

3.

Bioremedijacija

 

bioremedijacija@futura.edu.rs

4.

Prirodne vrednosti i resursi

 

prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs

5.

Akcidenti u životnoj sredini

 

akcidenti.u.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs