Pretraga:        
Partneri
UNECO
Green limes
FUTURA
IEC FPE Futura
IEC FPE Futura
IEC FPE Futura
Green limes
izmir escort escort izmir antalya escort escort antalya film izle hd izle
Novosti


16/12/2014

COST akcija „Hybrid Energy Storage Devicesand Systems for Mobile and Stationary Applications“


Više

15/12/2014

Predstavnik Future na Kvalifikacionom treningu za jačanje civilnog društva i unapređenja saradnje u Dunavskom regionu


Više

13/12/2014

Gostujuća predavanja u okviru predmeta Održivi razvoj i prirodni resursi u Ekoremedijacije – Master studije


Više

08/12/2014

FUTURA na seminaru „Promene klime i ugroženost biodiverziteta“


Više

06/12/2014

Master studenti na treningu "Planiranje upravljanja rizicima od prirodnog hazarda"


Više

29/11/2014

Predavanje: Izazovi održivog razvoja u drugoj deceniji XXI veka – prof. dr Slobodan Milutinović


Više

26/11/2014

Saradnja Fakulteta Futura sa rumunskom kompanijom KemCristal


Više

25/11/2014

Poseta "Panonskim Elektranama"


Više

24/11/2014

Reciklaža na fakultetu


Više

22/11/2014

Odbrana master rada: Metodologija utvrdjivanja nivoa kolapsa društva (države) – faktori kolapsacije


Više

20/11/2014

Uspešno realizovan projekat: “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”


Više

18/11/2014

Master student Ivana Petrić na treningu u okviru SENSE komponente II – Projekat: dijalog za prevenciju rizika od prirodnog hazarda


Više

17/11/2014

Javni čas prof. dr Ilije Pećaša


Više

11/11/2014

FUTURA NA COST BIOLINK KONFERENCIJI


Više

07/11/2014

Poseta gradskom zavodu za javno zdravlje


Više

05/11/2014

Veliko ratno ostrvo – studentska poseta


Više

03/11/2014

Svečani prijem devete generacije master studenata


Više

03/11/2014

Studenti prve godine posetili Užice i Hidrocentralu na reci Djetinji


Više

03/11/2014

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju ‚‚FUTURA" posetili su Agenciju za zaštitu životne sredine


Više

16/10/2014

Prilike se ne čekaju, već stvaraju


Više

11/10/2014

Studentska poseta SRP Zasavica i oglednom polju Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura


Više

09/10/2014

5. regionalni onlajn sajam zapošljavanja i obrazovanja u oktobru


Više

03/10/2014

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija


Više

01/10/2014

Održana Međunarodna naučna konferencija Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja


Više

06/09/2014

Poziv studentima za učešće na
1. Međunarodnu studentsku konferenciju zaštite životne sredine i srodnih nauka primenljivih u oblasti zaštite životne sredine


Više

Najave


EnviroChem 2015!


Savetovanje sa međunarodnim učešćem: OPASAN INDUSTRIJSKI OTPAD I TRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA


34th International Conference on Organizational Science Development INTERNATIONALIZATION AND COOPERATION, 25th - 27th March 2015 | Portoroz, Slovenia


ICCE 2015, 15. Konferencija - Sekcija za hemiju i zivotnu sredinu (DCE) i Evropska Asocijacije za hemijske i molekularne nauke (EuCheMS) - Lajpcigu, Nemacka, 20-24. septembra 2015. godine.


7. SIMPOZIJUM HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ENVIROCHEM 2015 Prvo obaveštenje


Drugi Poziv za "ABD grant shemu", u okviru aktivnosti "Jačanje konkurentnosti kroz dodjelu malih grantova za obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku opreme potrebne za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvodnih procesa ili za uvođenje inovativnih proizvoda"


Pokreni. Uči. Stvaraj. Živi dane vredne pamćenja.


Omladinska razmena u Mostaru


Konkurs za dodelu stipendije društveno ili politički angažovanim studentima Fondacije Adenauer


Studentsko takmičenje FRESHHH2014


"Milankovitch Anniversary UNESCO Symposium Water Management in Transition Countries as Impacted by Climate and Other Global Changes, Lessons from Paleoclimate, and Regional Issues".


EU Project Collaborations: Challenges for Research Improvements in Agriculture


Kapitalizacija znanja – Profit kroz istraživanja Naučno stručni skup AkademikLink – 11.04.2014


9. SIMPOZIJUM "RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ"


Skup sa međunarodnim učešćem “Zemljište 2014“


Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini


Konferencija VODA 2014, Tara, 3.-6-5. jun 2014.

 
Kursevi i seminari

Studije za strane državljane
Fotogalerija
   
Anketa za maturante
 
Servisi
 

 

   

                                        Komunicirajte s prirodom